مدرسه استارتاپ خوارزمی

مدرسه استارتاپ خوارزمی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۸
ارتباط با مدرسه استارتاپ خوارزمی
شماره برگزارکننده
۰۹۲۱۰۷۴۸۱۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدرسه استارتاپ خوارزمی

Kharazmi Startup School

 

Based in Kharazmi University