کانون کارآفرینی دانشگاه تهران

کانون کارآفرینی دانشگاه تهران

تعداد کل رویدادها
۲۸
دنبال کنندگان
۹۸۷

درباره کانون کارآفرینی دانشگاه تهران

توانمندسازی دانشجویان و علاقه مندان به ارزش آفرینی جهت توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور