فضای کار اشتراکی لندیما

فضای کار اشتراکی لندیما

رویداد‌ها۳۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰۸
ارتباط با فضای کار اشتراکی لندیما
وبسایت
http://landima.com
شماره برگزارکننده
۰۳۴۳۲۲۶۳۲۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره فضای کار اشتراکی لندیما

لندیما، فضای کار اشتراکی شهر کرمان است که در بهمن ماه 96 با حمایت شرکت فناوری پدیدار شروع به کار نمود.