مهیار شمس

مهیار شمس

رویداد‌ها۱۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با مهیار شمس
شماره برگزارکننده
۳۳۳۳۴۶۱۶ ۰۹۱۶۲۰۰۱۰۹۶ ۰۹۱۶۲۰۰۱۰۹۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مهیار شمس

مدرس دانشگاه
مجری و گوینده
مربی مهارت های ارتباطی

ارشد روان شناسی شخصیت
عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران
گروه آموزشی پنجره چهارم زندگی
33334616

09162001096

09162001094