info@systemgroup.net

info@systemgroup.net

رویداد‌ها۲۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۴۶
دوشنبه ۲۹ شهریور

Automated End-to-End Testing in System Group

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارinfo@systemgroup.net
یک‌شنبه ۲۴ مرداد

#Asynchronous programming with async/await in C

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارinfo@systemgroup.net
سه‌شنبه ۵ مرداد

وبینار AdvancedJavaScript: Asynchrony

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارinfo@systemgroup.net
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت

گذری در دنیای Android Jetpackبا Kotlin Coroutines

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارinfo@systemgroup.net
ارتباط با info@systemgroup.net
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۳۳۸۲۳۵۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره info@systemgroup.net

همکاران سیستم بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور است و برای بخش‌های مختلف بازار راهکارهای نرم افزاری ارائه می‌دهد.