انجمن علمي مديريت كسب و كار (MBA)

رویداد‌های انجمن علمي مديريت كسب و كار (MBA)
ارتباط با انجمن علمي مديريت كسب و كار (MBA)
درباره انجمن علمي مديريت كسب و كار (MBA)

انجمن علمی دانشجویی MBA دانشگاه خوارزمی ، در آبان 1395 با هدف هم افزایی و ایجاد ارتباطات ما بین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته MBA دانشگاه های سراسر ایران شکل گرفت.