بفرمایید مستند

بفرمایید مستند

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
پنج‌شنبه ۲۵ مرداد

بفرمایید مستند 8 - نابرابری برای همه

  • تهران
  • ۱,۰۰۰ تومان
آواتاربفرمایید مستند
پنج‌شنبه ۱۱ مرداد

بفرمایید مستند 6 - دکترین شوک

  • تهران
  • ۱,۰۰۰ تومان
آواتاربفرمایید مستند
پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت

بفرمایید مستند 5 - Becoming Warren Buffett

  • تهران
  • ۱,۰۰۰ تومان
آواتاربفرمایید مستند
چهارشنبه ۱۸ اسفند

بفرمایید مستند 2 - انسان Human

  • تهران
  • ۱,۰۰۰ تومان
آواتاربفرمایید مستند
ارتباط با بفرمایید مستند
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۲۲iTel
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام