آقای گیمیفیکیشن

آقای گیمیفیکیشن

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۸
ارتباط با آقای گیمیفیکیشن
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۷۳۸۱۳۲۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آقای گیمیفیکیشن

راهکارهای گیمیفیکیشن برای کسب و کارها