پارک علم و فناوری کرمان

پارک علم و فناوری کرمان

رویداد‌ها۱۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۹
چهارشنبه ۲۴ مرداد

تدوین طرح تجاری

  • کرمان
  • رایگان
آواتارپارک علم و فناوری کرمان
ارتباط با پارک علم و فناوری کرمان
وبسایت
http://msp.ir
شماره برگزارکننده
۰۳۴۳۲۲۲۸۴۶۸ داخلی۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام