پارک علم و فناوری کرمان

پارک علم و فناوری کرمان

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۶
ارتباط با پارک علم و فناوری کرمان
وبسایت
http://msp.ir
شماره برگزارکننده
۰۳۴۳۲۲۸۴۶۸ داخلی۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام