نکسترا - شتاب دهنده و استارتاپ استودیو

نکسترا - شتاب دهنده و استارتاپ استودیو

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۱
ارتباط با نکسترا - شتاب دهنده و استارتاپ استودیو
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۳۵۸۱۹۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی