گروه آموزشی امید کریمی

رویداد‌های گروه آموزشی امید کریمی
ارتباط با گروه آموزشی امید کریمی
درباره گروه آموزشی امید کریمی

سایت پارنت یکی از سایت های است که در زمینه راه اندازی کسب وکار اینترنتی فعالیت میکند . و برای اولین بار اقدام به برگزاری وبنیار اینترنتی کرده و حدود200نفر