انجمن تخصصی ابزارهای نوین مبتنی بر اوراکل

انجمن تخصصی ابزارهای نوین مبتنی بر اوراکل

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با انجمن تخصصی ابزارهای نوین مبتنی بر اوراکل
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن تخصصی ابزارهای نوین مبتنی بر اوراکل

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی در زمینه فناوری ها و ابزارهای کسب و کار اوراکل، انجمن تخصصی ابزارهای نوین مبتنی بر اوراکل در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان تشکیل گردیده است.

این انجمن بر آن است که با گردآوری متخصصین و علاقه مندان این حوزه از صنعت نرم افزار، با هم افزایی و استفاده از ظرفیت های موجود، نسبت به ارتقای سطح دانش و تجربیات اعضای انجمن، با همکاری این اعضا تلاش نماید.