دفتر مطالعات راهبردی دارویی

دفتر مطالعات راهبردی دارویی

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۳
ارتباط با دفتر مطالعات راهبردی دارویی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دفتر مطالعات راهبردی دارویی

دفتر مطالعات راهبردی دارویی، یک نهاد علمی-تحقیقاتی است که زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و به صورت دانشجویی اداره می شود.

این دفتر، مطالعات خود را در رابطه با مسائل مرتبط با دارو به صورت ملی و استراتژیک با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی و شرکت های دارویی و با توجه به مشاوره اساتید مرتبط با موضوع مطالعه، انجام می دهد.

در نهایت نتایج مطالعات به همراه راه حل های پیشنهادی در جهت ارتقاء وضعیت بهداشتی- درمانی جامعه و جایگاه داروساز به مراجع ذی صلاح و تصمیم گیرنده ارسال می شود.