مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

رویداد‌ها۹۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۶۶
ارتباط با مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا
وبسایت
http://rimia.co
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۹۶۷۱۶۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی