آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری های ساخت افزودنی

آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری های ساخت افزودنی

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵۹
ارتباط با آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری های ساخت افزودنی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری های ساخت افزودنی

آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری های ساخت افزودنی دانشگاه آزاد اسلامی (مرکز تحقیق و توسعه فناوری های ساخت افزودنی)