سعیدپورندی

سعیدپورندی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با سعیدپورندی
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۱۷۳۰۷۷۶۸۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سعیدپورندی

موسس و مدیر دهکده جهانی موفقیت ایرانیان

برگزار کننده دوره هفت راز خلق شاهکار زندگی با داشتن 5000دانشجو در این دوره در سراسر ایران 

و دوره فن بیان و اعتماد به نفس با داشتن 1000دانشجو در سراسر ایران 

مشاور در زمینه روابط و کسب و کار