سعید خاک ره ال محمد

سعید خاک ره ال محمد

رویداد‌ها۳۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۰
چهارشنبه ۲۰ فروردین

آشنایی با تاب آوری

 • رایگان
آواتارسعید خاک ره ال محمد
چهارشنبه ۱۰ بهمن

بازی جدی هفت آسمان

 • تهران
 • رایگان
آواتارسعید خاک ره ال محمد
چهارشنبه ۲۳ آبان

بازی جدی لابیرانس

 • تهران
 • رایگان
آواتارسعید خاک ره ال محمد
سه‌شنبه ۱۳ شهریور

بازی جدی شینوبی

 • تهران
 • رایگان
آواتارسعید خاک ره ال محمد
پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت

جادوی مدیریت با بازی هری پاتر

 • تهران
 • رایگان
آواتارسعید خاک ره ال محمد
پنج‌شنبه ۳۰ فروردین

بازی جدی مسئله شناسی

 • تهران
 • رایگان
آواتارسعید خاک ره ال محمد
پنج‌شنبه ۱۰ اسفند

مسئله یابی با بازی کاشف

 • تهران
 • رایگان
آواتارسعید خاک ره ال محمد
ارتباط با سعید خاک ره ال محمد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۶۶۷۶۸۶۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی