انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌ها۱۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵۱
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۵۸۸۵۴۵۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی ؛ تشکلی دانشجویی و محلی برای انجام فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان رشته مدیریت می باشد.