دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۳۳
ارتباط با دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۶۱۶۶۳۴۰ *** ۰۲۱-۶۶۱۶۶۳۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

دفتر خدمات فناوری توسعه نرم افزاری دانشگاه صنعتی شریف ( شریف رایان )