انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

رویداد‌های انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران
درباره انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

    ****************
                                                                           

برنامه کلاس های آموزش نرم افزار انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه تهران  به صورت زیر است. علاقه مندان میتوانند با کلیک بر روی عنوان هر کلاس به صفحه ی ثبت نام رفته و از جزئیات بیشتر دوره مطلع شوند.

*  تخفیف 10% برای ثبت نام در 3 دوره 

*  تخفیف 15% برای ثبت نام در بیش از 3 دوره 

مقدار تخفیف برای دوستانی که در چند کلاس ثبت نام میکنند، پس از اولین جلسه ای که حضور پیدا کنند به آنها بازگردانده خواهد شد.