انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

رویداد‌ها۳۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۱۰
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۷۴۰۱۸۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی