Vakilbar.ir@gmail.com

Vakilbar.ir@gmail.com

رویداد‌ها۱۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۱
سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

دعاوي راجع به تصرفات در اموال غير منقول

 • آنلاین
 • ۱۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

دعاوي راجع به تصرفات در اموال غير منقول

 • تهران
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
سه‌شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

نكات كاربردي در دعاوي كارگري كارفرمايي

 • تهران
 • ۸۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
سه‌شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

نكات كاربردي در دعاوي كارگري و كارفرمايي

 • آنلاین
 • ۸۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

مباني مسئوليت مديران در شركت هاي تجاري (بخش دوم)

 • تهران
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

مباني مسئوليت مديران در شركت هاي تجاري

 • تهران
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

جرايم ارتشاء و شبكه ارتشاء در رويه عملي محاكم

 • تهران
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

بايسته هاي حقوقي جهان مجازي وآينده وكالت در متاورس

 • تهران
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
سه‌شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

بايسته هاي حقوقي جهان مجازي وآينده وكالت در متاورس

 • تهران
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

نكات كاربردي در دعاوي نقض نام و علايم تجاري

 • تهران
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

بررسي نظام حقوقي حاكم بر اراضي ملي

 • تهران
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

پرسش و پاسخ حقوقي با محوريت ايرادات دادرسي

 • تهران
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارVakilbar.ir@gmail.com
ارتباط با Vakilbar.ir@gmail.com
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۵۳۹۴۷۴۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام