دومین دوره وستاکمپ

دومین دوره وستاکمپ

رویداد‌ها۲۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۲
ارتباط با دومین دوره وستاکمپ
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۱۹۰۹۵۸۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دومین دوره وستاکمپ

وستا کمپ دوره جامع تابستانه همراه با کارآموزی و برای ورود به بازار کار 

این بار برای بار دوم همراه شما خواهیم بود .