ایکس پی فکتوری

ایکس پی فکتوری

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸۰
ارتباط با ایکس پی فکتوری
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره ایکس پی فکتوری

ایکس پی فکتوری، فراتر از تجربه

ما دوست داریم که باعث شویم رهبران و معلمان موفق جامعه داستان‌هایشان را به اشتراک بگذارند. کانالی را برای همه‌ی کسانی که پر از انگیزه یادگیری هستند و رویایی در سر دارند، فراهم میکنیم تا بتوانند از چشمان کسانی که تجربه پیمودن این مسیر را داشته اند و راهی را به سمت موفقیت پیموده اند، ببینید؛ درست حرکت کنند و به موفقیت دست پیدا کنند.