evand screen shot

ارسال دعوت‌نامه ایمیلی

با سیستم ارسال دعوت نامه ایوند مخاطبان خود را به رویدادتان دعوت کنید زیرا که هیچ چیز موثر تر از دریافت دعوت نامه‌ای برای شرکت در یک رویداد برای مخاطب نیست.

evand feature screen shot

هر هفته ۲۰۰ هزار دعوت نامه

از طریق ایوند ارسال می‌شود
evand feature screen shot

گام اول، انتخاب مخاطب

ایمیل دعوت نامه را می‌توانید به لیست اختصاصی خود بفرستید و یا به کاربرانی که در ایوند شما را دنبال کرده اند.

evand feature screen shot

گام دوم، انتخاب محتوا شخصی و ارسال

ایوند این قابلیت رو به شما می‌دهد که پیام شخصی خود را به مخاطبین خود بدهید. به عنوان مثال شاید شما علاقمند باشید برای دسته‌ای از مخاطبین خود تخفیف ویژه ای درنظر بگیرید و بخواهید کدتخفیف آن‌ها را در همین ایمیل به آنها اعلام کنید.

evand feature screen shot

آمارهای داخلی ما نشان می‌دهد که فروش رویدادهایی که از این ویژگی استفاده می‌کنند ۳۵٪ از سایر رویدادها بالاتر است.