انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۴۶۰۰۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز