کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی لرستان

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی لرستان

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۵
ارتباط با کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی لرستان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۶۵۵۳۳۵۷۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام