مرکز تهران هوشمند،سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

مرکز تهران هوشمند،سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۱
ارتباط با مرکز تهران هوشمند،سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام