انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۲۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۱۰
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۵۳۷۲۶۲۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام