گروه مدیریت و انجمن مدیریت نوآوری دانشگاه بین المللی علمی کاربردی قند کرج

گروه مدیریت و انجمن مدیریت نوآوری دانشگاه بین المللی علمی کاربردی قند کرج

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با گروه مدیریت و انجمن مدیریت نوآوری دانشگاه بین المللی علمی کاربردی قند کرج
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۲۱۹۶۲۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه مدیریت و انجمن مدیریت نوآوری دانشگاه بین المللی علمی کاربردی قند کرج

اولین رویداد TED Talks در بین مراکز علمی - کاربردی