انجمن های علمی مهندسی کشاورزی و مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن های علمی مهندسی کشاورزی و مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸
ارتباط با انجمن های علمی مهندسی کشاورزی و مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۵۵۵۰۴۳۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن های علمی مهندسی کشاورزی و مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

لطفاً به بهانه‌هایتان “نه” بگویید!  حالا یه فکری می‌کنم آخه مسیرش دوره فایده ای نداره وقتشو ندارم حال ندارم پول ندارم نمی‌تونم کار دارم هوا سرده نمیشه و

این بهانه‌ها را کنار بگذارید اگر می‌خواهید اوضاع زندگی خود را تغییر دهید، باید "زندگی هدفمند" داشته باشید.