گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز طبی کودکان،قطب علمی طب کودکان

گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز طبی کودکان،قطب علمی طب کودکان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز طبی کودکان،قطب علمی طب کودکان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۴۰۶۴۴۱۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز طبی کودکان،قطب علمی طب کودکان

کانال تلگرامی کنگره: @iranpedcong