موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (ایران نالج) با همکاری شبکه مهاجرت خاورمیانه، پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، رصدخانه مهاجرت ایران و مابک برگزار می‌کند:

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (ایران نالج) با همکاری شبکه مهاجرت خاورمیانه، پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، رصدخانه مهاجرت ایران و مابک برگزار می‌کند:

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸
ارتباط با موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (ایران نالج) با همکاری شبکه مهاجرت خاورمیانه، پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، رصدخانه مهاجرت ایران و مابک برگزار می‌کند:
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۶۲۸۳۴۹-۰۹۱۶۷۶۷۵۹۰۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (ایران نالج) با همکاری شبکه مهاجرت خاورمیانه، پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، رصدخانه مهاجرت ایران و مابک برگزار می‌کند:

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان، کسب و کاری نوپا در حوزه منابع و ارتباطات انسانی است که در راستای استفاده از دانش و تجربه نخبگان و دانشگاهیان ایرانی داخل و خارج از کشور و برقراری ارتباط بین متخصصین و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با فرهیختگان داخلی شکل گرفته است. با توجه به ظرفیت بسیار بالای علمی و تخصصی نخبگان ایرانی در حیطه‌های مختلف دانشگاهی و صنعتی، تعریف راهکارهای متنوع جهت استفاده از این ظرفیت و انتقال آن به مخاطبین گوناگون از جمله دانشجویان، استادان، کارشناسان، مدیران و تصمیم‌گیرندگان کلیدی کشور، مهم‌ترین رسالت این موسسه محسوب می‌شود.