انجمن علمی دانشجویی بورس و اوراق بهادار (دانشگاه خوارزمی)

انجمن علمی دانشجویی بورس و اوراق بهادار (دانشگاه خوارزمی)

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۵۹
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی بورس و اوراق بهادار (دانشگاه خوارزمی)
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۲۰۱۴۹۵۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی