انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه خوارزمی

انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه خوارزمی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۰
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه خوارزمی
شماره برگزارکننده
۰۹۲۱۰۴۰۷۳۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه خوارزمی

دبیر انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه خوارزمی