انجمن علمی مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان*

انجمن علمی مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان*

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۷
ارتباط با انجمن علمی مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان*
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۲۲۴۹۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام