انجمن علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان

انجمن علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۰
ارتباط با انجمن علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان
وبسایت
https://aui.ac.ir
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۰۴۰۵۰۰۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان

انجمن علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان واقع در دانشکده‌ی معماری و شهرسازی (توحیدخانه) است.

نشانی: خیابان استانداری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، توحیدخانه