آموزشگاه بازارسازان- مرکز آموزش مهارت و مشاغل تخصصی بازاریابی و فروش

آموزشگاه بازارسازان- مرکز آموزش مهارت و مشاغل تخصصی بازاریابی و فروش

شماره دبیرخانه
۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۱۱ و ۶۶۰۲۸۱۱۲ - ۰۲۱ و ۶۶۰۲۸۴۰۵ - ۰۲۱
تعداد کل رویدادها
۲۰
دنبال کنندگان
۴۲
رویدادهای آموزشگاه بازارسازان- مرکز آموزش مهارت و مشاغل تخصصی بازاریابی و فروش

درباره آموزشگاه بازارسازان- مرکز آموزش مهارت و مشاغل تخصصی بازاریابی و فروش

دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

آموزشگاه بازارسازان، یکی از اعضای گروه TMBA (توسعه مهندسی بازارگستران آتی) است. خدمات گروه TMBA ، تحت مدیریت پرویز درگی و متمرکز بر آموزش، مشاوره، تحقیق و نشر در حوزه بازاریابی و فروش است