آموزشگاه بازارسازان- مرکز آموزش مهارت و مشاغل تخصصی بازاریابی و فروش

ارتباط با برگزارکننده
درباره آموزشگاه بازارسازان- مرکز آموزش مهارت و مشاغل تخصصی بازاریابی و فروش

دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

آموزشگاه بازارسازان، یکی از اعضای گروه TMBA (توسعه مهندسی بازارگستران آتی) است. خدمات گروه TMBA ، تحت مدیریت پرویز درگی و متمرکز بر آموزش، مشاوره، تحقیق و نشر در حوزه بازاریابی و فروش است