مرکز آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی دانشکاه تهران

مرکز آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی دانشکاه تهران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹
ارتباط با مرکز آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی دانشکاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۸۴۲۴۶۱۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی دانشکاه تهران

مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده فنی دانشگاه تهران با همکاری مجموعه رمزثروت