انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان

انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۴
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۵۰۵۹۵۴۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی