انجمن علمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ارومیه

انجمن علمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ارومیه

رویداد‌ها۲۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۴
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ارومیه
وبسایت
http://uutidev.ir
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی