مجتمع فنی مهندسی کلیک نو تبریز

مجتمع فنی مهندسی کلیک نو تبریز

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مجتمع فنی مهندسی کلیک نو تبریز
شماره برگزارکننده
۰۴۱۳۳۳۷۷۴۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مجتمع فنی مهندسی کلیک نو تبریز

مجتمع فنی مهندسی کلیک نو تبریز با اعطای مدرک بین المللی زیر نظر سازمان فنی حرفه ای