مركز توسعه تحقيقات بالينى بيمارستان امير‌المومنين

ارتباط با مركز توسعه تحقيقات بالينى بيمارستان امير‌المومنين
درباره مركز توسعه تحقيقات بالينى بيمارستان امير‌المومنين

مركز توسعه تحقيقات بالينى بيمارستان اميرالمومنين تهران در فروردین‌ماه سال ١٣٩٥ با حضور دکتر سید محمود طباطبایی، رئیس وقت واحد علوم پزشکی تهران به طور رسمى كار خود را آغاز كرد و تا كنون اقدام به برگزارى دوره‌هاى مختلف آموزشى و پژوهش، براى گروه‌هاى مختلف علاقه مند به كارهاى تحقيقاتى در حوزه بالين اعم از دانشجويان و پزشكان نموده است. اين مركز در صدد پيشبرد برنامه‌هاى خود در انجام كارهاى پژوهشى و چاپ مقالات با كيفيت معادل جهانى بوده و در اين راستا از دانشجويان و پزشكان توانمند در اين حوزه استفاده مىنمايد.