انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان

انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰
ارتباط با انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان
شماره برگزارکننده
۰۳۴۳۲۵۳۵۲۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان

کرمان ، خیابان استقلال ، کوچه 12، امور تشکل های اتاق بازرگانی ، دبیرخانه انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان