مرکز توسعه مهارت های مهندسی صنایع دانشگاه تهران (DCIES)

مرکز توسعه مهارت های مهندسی صنایع دانشگاه تهران (DCIES)

رویداد‌ها۱۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۶۲
ارتباط با مرکز توسعه مهارت های مهندسی صنایع دانشگاه تهران (DCIES)
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۷۲۰۶۵۰۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز توسعه مهارت های مهندسی صنایع دانشگاه تهران (DCIES)

كانال اطلاع رساني دوره هاي آموزشي مركز توسعه مهارت هاي مهندسي صنايع دانشگاه تهران (DCIES)

(اين مجموعه تحت ليسانس دانشكده مهندسی صنايع دانشگاه تهران فعاليت مي كند)