دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۲
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰

دوره عالی تخصصی توسعه تجارت با عربستان

  • تهران
  • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰

دوره عالی تخصصی توسعه تجارت با « چین »

  • تهران
  • ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰

سمینار تخصصی توسعه تجارت با « هند »

  • تهران
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰

سمینار تخصصی توسعه تجارت با « ترکیه »

  • تهران
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
ارتباط با دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۳۵۱۵۹۳۳۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران