آکادمی ارانوس (Eranos)

آکادمی ارانوس (Eranos)

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۴
ارتباط با آکادمی ارانوس (Eranos)
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۲۲۴۴۷۸۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی ارانوس (Eranos)

ارانوس (Eranos) جایی است برای هم‌نشینی، هم‌اندیشی و گفتگو