ایونت سازان

ایونت سازان

رویداد‌ها۲۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۸
ارتباط با ایونت سازان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۳۷۴۰۳۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره ایونت سازان

برگزار کننده رویدادهای آموزشی رشد شخصی و کسب و کار در شهرهای ایران