رویداد آفرینان

رویداد آفرینان

رویداد‌ها۲۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۷
ارتباط با رویداد آفرینان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۳۷۴۰۳۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره رویداد آفرینان

برگزار کننده رویدادهای آموزشی رشد شخصی و کسب و کار در شهرهای ایران