ایونت آفرینان

ایونت آفرینان

رویداد‌ها۲۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۸
ارتباط با ایونت آفرینان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۳۷۴۰۳۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره ایونت آفرینان

برگزار کننده رویدادهای آموزشی رشد شخصی و کسب و کار در شهرهای ایران