گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوان‌کی

گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوان‌کی

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۷
ارتباط با گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوان‌کی
شماره برگزارکننده
۰۲۳۳۴۵۲۱۵۷۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی