فرهاد افشار

فرهاد افشار

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با فرهاد افشار
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۳۹۹۹۵۹۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره فرهاد افشار

کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت